Opfristraining taal en spelling voor professionals en individuele e-taalcoaching

TAAL & TOON opfris
taal & spelling
Opfristraining Door trainer Chiara Soldati
Voor wie Voor professionals die hun kennis van het Nederlands willen opfrissen.
Wat
  • Opfrissen werkwoordspelling van zowel Nederlandse als Engelse werkwoorden.
  • Dictee met de bekende valkuilen (de tussen-n, woorden aan elkaar schrijven of los, hoofdletters of niet).
  • Diverse stijl- en taalfouten herkennen en verbeteren.
Cursusopzet Theorie en praktijkoefeningen wisselen elkaar af.
Tijd 1 of 2 dagdelen van 3,5 uur
Deelnemers Maximaal 12 personen
Locatie Bij u op kantoor
Prijs Vraag een offerte aan of bel Chiara Soldati 06 30268956

Deze training boeken

TAAL & TOON individueel
e-taalcoaching
Individuele e-taalcoaching voor jonge professionals Door trainersduo Chiara Soldati en Jacqueline Spierdijk
Voor wie Schrijftraining voor startende juridische medewerkers (zoals bedrijfsjuristen en advocaat-stagiairs) die inhoudelijk goed zijn onderlegd, maar een steuntje in de rug nodig hebben bij het verder ontwikkelen van hun professionele schrijfvaardigheid.
Wat
  • U krijgt wekelijks feedback per e-mail op minimaal drie brieven, adviezen of memo’s.
  • Uw teksten worden gecorrigeerd op taal, spelling, structuur en toonzetting.
  • U leert herschrijven, schaven en schrappen.
  • U maakt extra taaloefeningen op het gebied van grammatica en spelling.
Cursusopzet Wekelijks overleg per telefoon en e-mail met Chiara Soldati
Tijd Twee maanden
Deelnemers Individueel
Locatie n.v.t.
Prijs Vraag een offerte aan of bel Chiara Soldati 06 30268956

Deze training boeken